[English]

Ако не се озовахте тук следвайки свръзката във Вашата електонна фактура, моля въведете номера на фактурата за да извлечете дължимата сума.

Моля проверете сумата преди да продължите. Тя трябва да е баланса по фактурата намален с частичните плащания, ако сте правили такива.

Електронните разплащания се обработват за нас от PayPal™. Противно на слуховете, не е необходимо да си отваряте сметка с тях, достатъчно е да разполагате с кредитна или дебитна карта.

Никаква информация за платеца не се прихваща и съхранява от нашата система.

Фактура №